Purentalihaskäsittely

PURENTALIHASKÄSITTELY

Purentaongelmat ja -oireet

Purentaongelmat ovat yleisiä ja ne voivat aiheuttaa useita erilaisia vaivoja. Taustalla purentaan liittyvissä ongelmissa voi olla rakenteellisen vian ja leukanivelen toimintahäiriön lisäksi muun muassa stressi. Toimintahäiriöllä tarkoitetaan esimerkiksi narskuttelua tai kipua suuta avattaessa ja sulkiessa. Myös stressatessa hampaita saatetaan purra huomaamatta yhteen tai leukaa jännittää tarpeettomasti. Tämä aiheuttaa liiallista jännitystä purentalihaksissa ja kasvojen alueella, jotka aiheuttavat oireita pään ja suun alueella. 

Lievemmät purentalihasten ongelmat eivät aina oireile purentalihaksissa ja tästä johtuen vaivojen todellinen syy jää hoitamatta. Kireät purentalihakset voivat aiheuttaa esimerkiksi kroonisia hartiaseudun kiputiloja. Purentalihasten lisäksi hampaita yhteen purtaessa aktivoituvat myös niskan, hartioiden ja kaulan lihakset. Pitkittyessään tämä heikentää lihaksien aineenvaihduntaa aiheuttaen kireyksiä, toimintahäiriöitä ja kiputiloja. 

Miten purentalihaksia käsitellään?

Purentalihaskäsittely aloitetaan haastattelemalla asiakas ja tutkimalla leukanivelen liikeradat, sekä palpoimalla kasvojen ja suun alueen lihaksisto. Purentalihaskäsittelyssä hierotaan purentaan osallistuvat lihakset suun ulko- ja sisäpinnoilta, sekä kaulan ja niskan alueelta. Osaa purentalihaksista ei pystytä hieromaan kasvojen pinnalta, jolloin hieronta tapahtuu suun kautta. Tällöin hierojalla on käsissään suojakäsineet ja huolehtii hygieniasta tarkasti. Käsittelyssä pyritään hoitamaan muun muassa virheellisestä purennasta ja stressistä aiheutuneita oireita pään, sekä kasvojen alueella. Purentalihaskäsittely hoitaa kasvojen ja pään alueen lihaskireyksiä, kiputiloja ja lisää aineenvaihduntaa. 

Miten 25 minuutin käsittely eroaa 45 minuutin käsittelystä?

25 minuutin aika riittää purentalihaksien, kaula- ja niska-hartialihasten nopeaan läpikäyntiin tai yksittäisen kiputilan hoitamiseen. Lyhyempi hoitoaika soveltuu myös purentalihaskäsittelyn kokeiluun ja sen voi yhdistää tarvittaessa muun vartalon hieronnan jatkeeksi.

45 minuutin ajassa ehditään käsittelemään huolellisesti purentalihakset, kaulan- ja niskan- ja hartiaseudun lihakset, sekä mobilisoida kaularankaa. Lisäksi hoidon aikana ehditään tilanteesta riippuen käsitellä muita ylävartalon lihaksia, kuten rintalihaksia ja olkapäitä. Pidempi hoitoaika soveltuu purentalihasvaivojen ja niska-hartiaseudun kireyksien säännölliseen hoitamiseen ja kroonisten oireiden lievittämiseen.

Henna Hakkarainen
Lue lisää
Arttu Hattunen
Lue lisää
Previous slide
Next slide