Fysioterapia

Mitä se on?

Fysioterapia on terapiaa, jolla voidaan ylläpitää ja parantaa liikkumista, sekä toimintakykyä. Vamma, kipu, sairaus, toimintahäiriö tai ympäristötekijät saattavat vaikuttaa heikentävästi liikkumis- tai toimintakykyyn. Fysioterapeutin tehtävä on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan liikettä, liikkumista ja toimintakykyä. Yhdessä asiakkaan ja muiden mahdollisesti kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa laaditaan tavoitteet ja terapia toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin soveltuvin keinoin. Fysioterapian keinoja ovat mm. ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö ja kuntoutusalan ammattilainen.

Kenelle se soveltuu?

Fysioterapia soveltuu kaikille, joilla on liikkumiseen tai toimintakykyyn liittyviä haasteita tai vaivoja tai jotka kaipaavat terveyteen ja toimintakykyyn liittyvää ohjausta tai neuvontaa. Fysioterapia voi kestää yhden tapaamisen tai tarvetta voi olla pidemmälle terapiajaksolle, joka voidaan määritellä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Eino Kauppila
Fysioterapeutti (AMK)
Lue lisää
Tarkat liikekartoitukset
Monipuolinen testaus
Previous
Next