Urheilufysioterapia

URHEILUFYSIOTERAPIA

Urheilufysioterapiassa tavoitteet määritellään urheilijan tai aktiiviliikkujan urheilulajin vaatimusten mukaan. Urheilufysioterapia pitää sisällään vammojen kuntoutuksen ja urheilijan paluun lajisuoritukseen ja harjoitteluun (Katso myös “Return To Play” eli RTP), mutta siihen kuuluu myös vammojen ennaltaehkäisy, harjoittelun optimointi ja monipuolistaminen, sekä suorituskyvyn kehittäminen.

Urheilijan suorituskyky on urheilufysioterapian keskiössä. Eri lajeissa vaaditaan muun muassa erilaisia voima- ja liikkuvuusominaisuuksia, jotka tulee huomioida kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Palloilulajeissa urheilijan pelipaikalla ja pelityylillä on vaikutusta siihen, millaisia suorituksia urheilijan tulee pystyä tekemään. Urheilufysioterapeutti suunnittelee kuntoutuksen näiden yksilöllisten vaatimusten mukaan.

Milloin hakeutua urheilufysioterapiaan?

Kipu urheillessa, äkillinen loukkaantuminen tai urheiluvamma, vähitellen alkanut vamma, rasitusvamma, liikkuvuusrajoitus, kireys tai havaitut puolierot ovat syitä hakeutua urheilufysioterapeutin luo. Kivun tunne urheillessa on syytä tutkia, jotta vältetään vakavammat loukkaantumiset. Loukkaantumiset estävät tasapainoisen harjoittelun ja haittaavat urheilijan kehittymistä. Loukkaantumisista voi jäädä myös liikkuvuusrajoituksia, puolieroja tai heikkouksia voimaominaisuuksiin, jotka altistavat uusille loukkaantumisille. Näiden rajoitusten ja heikkouksien hoitamisessa urheilufysioterapeutti voi auttaa, jolloin vältetään toistuvat loukkaantumiset.

Vammojen ennaltaehkäisy

Your Bodyn urheilijan screenauksessa dynamometrimittauksilla saadaan tarkkaa tietoa nivelten liikkuvuuksista ja lihasten voimasta. Tietoa käytetään yhdessä liikehallinnan testien kanssa harjoittelun kohdentamiseksi, heikkouksien parantamiseksi ja harjoittelun vaikuttavuuden seuraamiseksi. Screenaamisesta saatua tietoa voidaan hyödyntää arvioitaessa, milloin on turvallista palata kentälle loukkaantumisen jälkeen.

Return to Play

Urheiluvammoja ei ole mahdollista täysin ennaltaehkäistä. Kun loukkaantuminen sattuu, on tärkeää suunnitella paluu lajiin niin, että harjoitteluun tulee mahdollisimman vähän taukoa ja loukkaantuminen ei uusiudu. Your Bodyn urheilufysioterapeutin vastaanotolla käytetään uusimpiin tutkimuksiin perustuvia Return to Play -kriteereitä, joiden avulla voidaan arvioida mahdollisimman turvallinen paluu lajin pariin. Paluu urheiluun tehdään asteittain ja progressiivisesti kuormitusta lisäten.

Eino Kauppila
Fysioterapeutti (AMK)
Lue lisää
Tarkat liikekartoitukset
Monipuolinen testaus
Previous
Next